Behandling av personuppgifter för arbetssökande

Följande personuppgifter kommer att lagras i rekryteringsdatabasen:

  • de uppgifter du själv fyller i på webbplatsen
  • ditt CV och ditt personliga brev
  • annan information som du lämnar till oss, som betyg och intyg
  • vi kan komma att registrera anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner och resultat från personlighetstester

Personuppgifterna kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som sköter driften av rekryteringssystemet.

Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig själv i Specialfastigheters rekryteringsdatabas. Skicka din begäran till vår HR-enhet eller vår dataskyddsansvarig, se kontaktuppgifter nedan. Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du kontakta oss omedelbart. Du kan även meddela oss om du på något sätt vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter, få ut dem på ett allmänt vedertaget och maskinläsbart format (dataportabiltet), invända mot behandlingen eller radera dem.

Har du frågor om rekryteringsprocessen eller rekryteringsdatabasen kan du vända dig till vår HR-enhet eller vår dataskyddsansvarig.

Telefonnummer: 010-788 62 00
Postadress: Box 632, 581 07 Linköping
Märk gärna kuvertet med ”HR-enheten”

E-post: dataskyddsansvarig@specialfastigheter.se
Telefonnummer: 010-788 62 00
Postadress: Box 632, 581 07 Linköping
Märk gärna kuvertet med ”Dataskyddsansvarig”

Specialfastigheter Sverige AB med organisationsnummer 556537-5945 är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (fd Datainspektionen).