Ange en beskrivande alt text för bilden.

Vi har högst Attraktiv Arbetsgivarindex 2018!

Specialfastigheter har fått högst poäng i Nyckeltalsinstitutets årliga mätning Attraktiv Arbetsgivarindex, vilket vi förstås är väldigt glada och stolta över! Nyckeltalsinstitutet gör systematiska mätningar av svenska företags personalekonomiska nyckeltal och just Attraktiv Arbetsgivarindex beskriver arbetsvillkoren i en organisation genom nio nyckeltal.

Ju högre poäng för respektive nyckeltal, desto bättre arbetsvillkor har organisationen ur ett medarbetarperspektiv. De nio nyckeltalen är:

  1. Tillsvidareanställning – andel tillsvidareanställda
  2. Medianlön – per månad
  3. Lika karriärmöjligheter – lika möjlighet att bli chef?
  4. Utbildningstid – individens utveckling
  5. Övertid
  6. Korttidssjukfrånvaro – t o m dag 14
  7. Personalansvar – antal anställda per chef
  8. Långtidssjukfrånvaro – fr o m dag 15
  9. Avgångar – andel som slutat

Specialfastigheter har placering 1 av 235 medverkande organisationer. Vi fick 144 poäng och medianvärdet bland samtliga deltagande bolag var 117. Mer om Attraktiv Arbetsgivarindex kan du läsa här.

– Vi har bra resultat på många av nyckeltalen, men en sak vi markant förbättrat är den minskade personalomsättningen från över 14 % 2015 till ca 5 % förra året. Vi tror det beror på att medarbetarna tydligt ser helheten och vart vi är på väg, vilket är viktigt för att medarbetare ska trivas och känna tillhörighet, säger vd Åsa Hedenberg.

Kommunikationschef Hanna Janson, HR-chef Christina Burlin och vd Åsa Hedenberg med priset.

Kommunikationschef Hanna Janson, HR-chef Christina Burlin och vd Åsa Hedenberg med priset.