Ange en beskrivande alt text för bilden.

Första typhuset för Kriminalvården invigt

Mindre än två år efter att det första spadtaget togs står nu det första typhuset färdigt på anstalten Skenäs, några mil utanför Norrköping. Specialfastigheter har tagit fram typhuset i nära samverkan med Kriminalvården och det ska stå modell för kommande anstaltshus.

Det här första typhuset är byggt för anstalter som Skenäs i den lägsta säkerhetsklassen, klass 3. Huset kommer att anpassas när det byggs för högre säkerhetsklasser i framtiden.

Byggnaden innehåller 48 bostadsrum för lika många intagna, fördelat på fyra avdelningar. Det finns också möjlighet till att ta in ytterligare åtta klienter genom att dubbelbelägga i vissa rum. Här finns även bland annat sällskapsrum och kök. Det mesta av inredningen har producerats av Kriminalvårdens intagna.

Vid dagens invigning, som delvis skedde digitalt, bjöds det bland annat på en rundtur i byggnaden. Vill du också titta in i framtidens anstalt har Kriminalvården gjort en inspelning här.