Certifieringar

Som ett led i att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet arbetar vi utifrån flera certifieringar.

Specialfastigheter är certifierade enligt:

  • ISO 27001:2013 Ledningssystem för informationssäkerhet
  • ISO 14001:2015 Miljöledningssystem

Vi har också valt att arbeta enligt två ytterligare standarder men utan att certifiera oss mot dem:

  • ISO 45001:2018 Arbetsmiljö
  • ISO 9001:2015 Kvalitet

Vägledande för vår riskhantering är den internationella standarden för riskhantering. Det är inte möjligt att certifiera sig mot denna standard:

  • ISO 31000:2018 Riskhantering
ISO14001 och ISO 27001