Visselblåsning

Specialfastigheter verksamhet ska drivas på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

Fastighetsbranschen är en riskbransch med stora investeringar och komplexa affärer med många inblandade. På Specialfastigheter är vi måna om att göra vad vi kan för ett tryggare samhälle. Det får inte förekomma korruption eller andra oegentligheter – vår verksamhet ska drivas på ett långsiktigt och hållbart sätt.

För att förenkla för den som vill lämna information om oegentligheter eller missförhållanden i vår organisation som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller Specialfastigheters policyer har vi sedan 2013 en extern visselblåsarfunktion. Genom den kan du som medarbetare eller extern part lämna information och samtidigt vara garanterad total anonymitet.

Medarbetare

Specialfastigheters visselblåsarfunktion

Alla anmälningar tas emot och utreds av en extern aktör.