Pressmeddelanden

År

  • Delårsrapport Q2 – fortsatt stark ställning för Specialfastigheter

    Vi visar som förväntat ett fortsatt stabilt resultat i delårsrapporten för perioden 1 januari till 30 juni 2016. Bland annat har förvaltningsfastigheternas marknadsvärde ökat till 21 326 (20 465) Mkr under året.
  • Vi presenterar vår årsredovisning för 2015

    Vi är glada och stolta över att presentera vår årsredovisning för 2015, som blev ännu ett mycket positivt år för Specialfastigheter. Läs årsredovisningen här.
  • Bokslutskommuniké – fortsatt stabilt resultat

    Nu presenterar vi vår bokslutskommuniké för 2015. Vårt resultat är fortsatt stabilt även då vi sålt fastigheter både i år och i slutet av 2014. Vi har ett förbättrat finansnetto, trots ökad upplåning, vilket ger en positiv påverkan på resul...