Ange en beskrivande alt text för bilden.

Bokslutskommuniké – fortsatt stabilt resultat

Nu presenterar vi vår bokslutskommuniké för 2015. Vårt resultat är fortsatt stabilt även då vi sålt fastigheter både i år och i slutet av 2014. Vi har ett förbättrat finansnetto, trots ökad upplåning, vilket ger en positiv påverkan på resultatet.

Fastigheternas orealiserade värdeförändring uppgick till 322 Mkr, en ökning med 1,6 %, för 2015. Fastigheternas marknadsvärde uppgick per 31 december 2015 till 20,9 miljarder. Våra långa hyresavtal – med en genomsnittlig löptid om 14,1 år – skapar en trygghet för både oss och våra kunder.

I december gav regeringen klartecken till att teckna hyresavtal för uppförande av ny byggnad för tingsrätten i centrala Lund. Uppförandet av en modern tingsrätt med trygg arbetsmiljö och attraktiv gestaltning kommer att bidra positivt till Lunds utveckling och beräknas vara klar i slutet av 2017.

Här kan du läsa hela Specialfastigheters bokslutskommuniké 2015.