Ange en beskrivande alt text för bilden.

SiS ungdomshem Johannisberg
byggs ut

Specialfastigheter planerar att bygga ut Johannisbergs ungdomshem i Kalix för Statens institutionsstyrelse. När byggnaden är färdig kommer uppemot 45 personer att nyanställas.

SiS ungdomshem Johannisberg är en mycket betydelsefull institution, både för myndigheten och för orten. Efterfrågan på SiS-platser är hög och SiS har därför beslutat att öka antalet boenderum på Johannisbergs ungdomshem med 16 till totalt 34. En ny byggnad ska därför uppföras och Specialfastigheter har nyligen lämnat in en ansökan om bygglov till kommunen.

”Vi är mycket glada över att få fortsätta utveckla SiS ungdomshem Johannisberg i Kalix”, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg. ”Vi vill bygga ett hållbart hus och satsar därför på att uppfylla de kriterier som gäller för certifieringssystemet Miljöbyggnad nivå Guld.”

Den föreslagna byggnaden är cirka 1800 kvm stor och är i huvudsak i ett plan. Den följer gällande detaljplan och ligger inom institutionsområdet.

”Efterfrågan från socialtjänsten på våra tjänster har aldrig varit så hög som nu och vi arbetar därför intensivt med att öka vår kapacitet över hela landet. Verksamheten är etablerad i Johannisberg och väl fungerande. I Kalix med omnejd finns också goda möjligheter att rekrytera personal med rätt kompetens”, säger Kent Ehliasson, generaldirektör vid Statens institutionsstyrelse (SiS).

Bygget är villkorat av att ett formellt beslut fattas av Specialfastigheters styrelse i februari.