Ange en beskrivande alt text för bilden.

Vi planerar att bygga ut SiS ungdomshem Folåsa

Specialfastigheter planerar att bygga ut Folåsa ungdomshem i Vikingstad för Statens institutionsstyrelse. När byggnaden är färdig kommer uppemot 65 personer att nyanställas.

Efterfrågan på SiS-platser är hög och SiS har därför beslutat att öka antalet boenderum på Folåsa ungdomshem med 16 till totalt 40. En ny byggnad ska därför uppföras och Specialfastigheter har nyligen lämnat in en ansökan om bygglov till kommunen.

– Vi är mycket glada över att få fortsätta utveckla SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg. Vi vill bygga ett hållbart hus och satsar därför på att uppfylla de kriterier som gäller för certifieringssystemet Miljöbyggnad nivå Guld.

Rekordhög efterfrågan från socialtjänsten

Den föreslagna byggnaden, som ska ligga inom institutionsområdet, är cirka 1800 kvm stor och är i huvudsak i ett plan.

– Efterfrågan från socialtjänsten på våra tjänster har aldrig varit så hög som nu och vi arbetar intensivt med att öka vår kapacitet över hela landet. Verksamheten är inarbetad i Folåsa och väl fungerande. Vi bedömer att det i Vikingstad med omnejd finns goda möjligheter att rekrytera personal med rätt kompetens, säger Kent Ehliasson, generaldirektör vid Statens institutionsstyrelse (SiS).

Satsningen från Statens institutionsstyrelse innebär nyanställningar på upp till 65 personer.

Bygget är villkorat av att ett formellt beslut fattas av Specialfastigheters styrelse i februari.

För mer information, kontakta:

Peter Håkansson, Institutionschef Folåsa
010-453 21 01

Stefan Hell Fröding, Pressekreterare Statens institutionsstyrelse
010-453 41 20

Hanna Janson, Kommunikationschef Specialfastigheter
010-788 62 10