Ange en beskrivande alt text för bilden.

Fortsatt positivt förvaltningsresultat i delårsrapport för Q3

Förvaltningsresultatet för perioden steg för tredje kvartalet i rad och ökade med 3,2 %. Hyresintäkterna har ökat då nya hyresavtal tecknats, men det har även kostnaderna för drift och finansiering.

  • Hyresintäkterna ökade med 4,8 % till 1 632 (1 549) Mkr
  • Förvaltningsresultatet ökade med 3,2 % till 1 109 (1 075) Mkr
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 41 (578) Mkr
  • Periodens resultat minskade med 40,5 % till 889 (1 494) Mkr
  • Marknadsvärdet på fastigheter har sedan årsskiftet ökat till 27 980 (27 288) Mkr

– Det är glädjande att vårt förvaltningsresultat liksom hyresintäkterna fortsätter att stiga. Vi räknar med att de höjda anslag som i budgetpropositionen föreslås till våra kunder leder till ytterligare investeringar för oss, säger vd Åsa Hedenberg.

Samverkan med kunder, leverantörer och med branschen genom bland annat workshops, strategiska dialoger och deltagande i referensgrupper har fortsatt, för att växla upp tempot och få mer effekt i hållbarhetsarbetet. Ledningen har också sett över bolagets betydande miljöaspekter och väsentliga hållbarhetsområden.

Delårsrapporten finns att läsa i sin helhet här.