Säkerhet imagebild

Vår nisch – säkerhetsfastigheter

Inom segmentet samhällsfastigheter har vi en alldeles egen nisch – säkerhetsfastigheter. Våra hyresgäster bedriver sitt dagliga arbete i allt från ungdomshem och kriminalvårdsanstalter till domstolsbyggnader och polisfastigheter. Speciella verksamheter, som ställer speciella krav på lokalerna.

Säkerhetsfastigheter, det är vad vi har arbetat med dagligen i snart 25 år. Vi har byggt upp stort kunnande och kompetens inom området, både i vår egen organisation och i samarbete med våra leverantörer. Vi är helt enkelt bäst på säkerhetsfastigheter, och med det menar vi att vi är den fastighetsägare som på ett innovativt och ansvarsfullt sätt bäst kan tillgodose såväl våra egna som våra kunders höga krav och förväntningar på kompetens och stöd vad gäller säkerhet.

Säkerhet är en av våra absolut viktigaste frågor. I nära dialog med våra kunder diskuterar vi vilken säkerhetsnivå som är relevant för just dem. Som kund hos oss kan man bedriva sin verksamhet tryggt och säkert, och räkna med hög driftsäkerhet i fastigheterna dygnets alla timmar.

Säkerhetsskyddsavtal

Vissa av våra kunder bedriver dessutom verksamhet som är av betydelse för vårt lands säkerhet. Om uppgifter från verksamheten röjs, förstörs eller ändras kan det inverka på Sveriges säkerhet.

Sådana verksamheter behöver ett särskilt skydd, säkerhetsskydd, vilket regleras i Säkerhetsskyddslagen och Säkerhetsskyddsförordningen. Med dessa kunder har Specialfastigheter upprättade säkerhetsskyddsavtal som anger exakt hur vi ska uppfylla kraven på säkerhetsskydd. Eftersom vi jobbar nära våra kunder omfattas vi också av dessa lagar och vi behöver därför bidra i det förebyggande arbetet för att skydda säkerhetskänslig verksamhet. Därför utbildar vi kontinuerligt våra medarbetare, och samtliga genomgår till exempel vår obligatoriska säkerhetsskyddsutbildning.

Säkerhet i fokus

Specialfastigheter är inget vanligt fastighetsbolag, eftersom säkerhetsfastigheter inte är några vanliga fastigheter. Ladda ner vår broschyr "Säkerhet i fokus" för att läsa mer om hur vi ser på säkerhet och varför våra kunder alltid kan känna sig trygga med oss.

Ladda ner broschyrchevron_right