Några av våra säkerhetsfastigheter

Vi äger och förvaltar fastigheter med hög säkerhet runt om i hela landet. Bland annat domstolar, kriminalvårdsanstalter i alla tre olika säkerhetsklasser, försvarsfastigheter och polishus. Här presenterar vi ett urval av de olika fastigheter som vi har i vårt bestånd.

Högre säkerhetsnivåer på ungdomshemmen

Statens institutionsstyrelse, SiS, behandlar ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbr...

Lunds tingsrätt – gestaltning och funktion går hand i hand

Lunds tingsrätt stod klar 2018 och ligger granne med både centralstationen och kommunhuset. Nyskapande arkitektur och funktionella lösningar gör tingsrätten till en av Sveriges modernaste domstolar och ett viktigt landmä...

Typhus kortar ledtiderna och effektiviserar byggprocessen

Genom typhus, generellt utformade husmodeller, kan vi korta ledtiderna och effektivisera byggprocessen har Spe...

Kronoberg – landets mest kända polishus

Kvarteret Kronoberg har sedan tidigt 1900-tal inrymt bebyggelse för polis- och rättsväsende. Idag finns här h...

Sveriges modernaste och säkraste fängelse

Vår anstalt Saltvik utanför Härnösand, med säkerhetsklass 1, kallas ofta för Sveriges modernaste och säkraste ...