Ange en beskrivande alt text för bilden.

Covid-19-uppdaterad information om vår årsstämma

Specialfastigheters bolagsstämma kommer i år inte att vara öppen för allmänheten, i syfte att begränsa smittspridning av covid-19. Riksdagsledamot har dock rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid stämman. Protokoll och vd:s anförande kommer att publiceras här på Specialfastigheters webbplats i direkt anslutning till stämman. Eventuella frågor till vd eller ordförande kan skickas till info@specialfastigheter.se