Med Sveriges säkraste fastigheter i fokus – varje dag

Specialfastigheter äger, förvaltar och utvecklar många av landets säkraste fastigheter, bland annat kriminalvårdsanstalter, försvarshögkvarter, domstolar och polisfastigheter. Några är faktiskt så hemliga att de knappt finns.

Hos oss får du arbeta med unika säkerhetsfastigheter

Vi kan erbjuda dig intressanta utmaningar och utveckling inom bland annat driftteknik, projekt, fastighetsförvaltning, IT, miljö och ekonomi – och en unik inblick i verksamheter med ett nationellt säkerhetsintresse.

Långsiktiga samarbeten med säkerhet i fokus

Om vi ska ha ett långsiktigt samarbete tycker vi att det är viktigt att vi har samma värderingar – det vinner både vi och du som leverantör på! Därför behöver våra leverantörer skriva på en ansvarskod.

Hållbarhet ska genomsyra allt vi gör

Att vara ett föredöme innebär för oss att ligga i tätklungan i arbetet med de hållbarhetsområden som vi anser allra mest akuta: att minska negativ klimatpåverkan och värna och stärka den biologiska mångfalden vid våra fastigheter.

Biologisk mångfald är en viktig hållbarhetsfråga för oss på Specialfastigheter, inte minst eftersom vi äger mycket mark och skog vid våra fastigheter. Tillsammans med andra stora svenska aktörer från olika branscher samlas vi nu i ett unikt initiativ, CLImB, för att utveckla värderings- och mätmetoder inom området biologisk mångfald.

Nyheter

Jobba hos oss

Vad kan vi erbjuda dig?

Vill du veta mer om hur det är att ha Sveriges säkraste fastigheter i fokus varje dag? Funderar du på att bli en av oss? Eller har du frågor kring arbete, praktik eller exjobb? Läs mer här!

Häng med Jasenko, Lina och Erik på jobbet!

Läs mer om hur det är att arbeta på Specialfastigheter och ta del av våra medarbetares vardag.