Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Styrelse

Eva Landén

Eva Landén, styrelseordförande

Vd Corem Property Group AB
Invald 2014

Övriga styrelseuppdrag
Ledamot i Klövern AB

Tidigare yrkeserfarenhet
Auktoriserad revisor PwC, CFO Bonnier Cityfastigheter, CFO Corem Property Group AB

Utbildning
Civilekonom, Uppsala universitet

Födelseår
1965

Sanela Ovcina

Sanela Ovcina
Regionchef, Migrationsverket Region Väst
Invald 2021

Övriga styrelseuppdrag
Inga

Tidigare yrkeserfarenhet
Regionchef kriminalvården, Region Väst,
kriminalvårdschef Anstalten Tidaholm,
kriminalvårdschef Verksamhetsområde Borås,
kriminalvårdsinspektör Anstalten Tidaholm

Utbildning
Jurist

Födelseår
1969Pierre Olofsson

Pierre Olofsson

Invald 2019

Övriga styrelseuppdrag
Inga

Tidigare yrkeserfarenhet
Skanskas koncernledning, med ansvar för de nordiska byggenheterna, vd för Skanska Sverige AB

Utbildning
Civilingenjör, LTH

Födelseår
1966

Åsa Wirén

Åsa Wirén

CFO Bonnier Group
Invald 2018

Övriga styrelseuppdrag
Ledamot i Actic Group AB, N Å Future AB och Aspia AB

Tidigare yrkeserfarenhet
CFO/ekonomi- och finansdirektör SkiStar AB,
partner och auktoriserad revisor KPMG

Utbildning
Civilekonom, Uppsala universitet

Födelseår
1968

Mikael Lundström

Mikael Lundström

Vd, NAI Svefa AB
Invald 2013

Övriga styrelseuppdrag
Ledamot Elof Hansson Holding AB och AB Göta kanalbolag, ordförande Värderingsdata AB.

Tidigare yrkeserfarenhet
Vd Akademiska Hus AB, vice vd Jones Lang LaSalle AB, marknadsområdeschef Skandia Fastigheter AB, förvaltningschef NCC Fastigheter AB

Utbildning
Civilingenjör, KTH

Födelseår
1961

Maj-Charlotte Wallin

Maj-Charlotte Wallin

Egen verksamhet
Invald 2016

Övriga styrelseuppdrag
Ledamot i Hjärt-Lungfonden och Fjärde AP-fonden

Tidigare yrkeserfarenhet
Vd AFA Försäkring, vice Vd Alecta pensionsförsäkring, vd Jones Lang LaSalle Asset Management Services AB, vd Nordbanken Fastigheter AB, administrativ chef Bredenberg & Co AB, controller Nordbanken Finans AB

Utbildning
Civilekonom, HHS

Födelseår
1953

Peter Blomqvist

Kansliråd vid Näringsdepartementet, Avdelningen för bolag med statligt ägande
Invald 2021

Övriga styrelseuppdrag
Orio AB och Lernia AB

Tidigare yrkeserfarenhet
Vd SunCarbon AB, vd Svenska Kraftnät Gasturbiner AB, vice vd Domsjö Fabriker, vd Processum Biorefinery Initiative AB, vd Mediacord AB, partner DCM AB, vd och partner Anderblom & Söner

Utbildning
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Födelseår
1962

RogerTörngren

Roger Törngren

Arbetstagarrepresentant, suppleant
Utsedd 2011

Övriga styrelseuppdrag
Inga

Tidigare yrkeserfarenhet
Förvaltningsingenjör Specialfastigheter,
drifttekniker Vasakronan, projektprogrammerare styr och regler, TASAB

Utbildning
Styr och regler/Driftteknik/Kvalificerad fastighetsförvaltning

Födelseår
1965

Erik Ydreborg

Erik Ydreborg

Arbetstagarrepresentant
Utsedd 2016

Övriga styrelseuppdrag
Inga

Tidigare yrkeserfarenhet
Industrigolvläggare, fastighetstekniker, drifttekniker

Utbildning
Gymnasieingenjör 4-årig El-kraft

Födelseår
1967

Tomas Edström

Tomas Edström

Arbetstagarrepresentant
Utsedd 2013

Övriga styrelseuppdrag
Ordförande Mittsvenska volleybollförbundet,
Manomet Rock AB

Tidigare yrkeslivserfarenhet
Driftchef AB Tierpsbyggen,
förvaltare Sundsvalls kommun

Utbildning
Maskiningenjör

Födelseår
1964

Kajsa Marsk Rives

Arbetstagarrepresentant, suppleant
Utsedd 2019

Övriga styrelseuppdrag
Sekreterare i En Utsträckt Hand – Täby och Danderyd

Tidigare yrkeserfarenhet
Hållbarhetskonsult Goodpoint, handläggare Sida, Program Officer UNDP, Assistant Program Officer UNHCHR, Executive Assistant to the Chairperson, PRI (Penal Reform International)

Utbildning
Juris kandidatexamen, Uppsala Universitet

Födelseår
1974