Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Bolagsstämma

Baksida av stolar uppställda på rad

Årsstämma 2022

Specialfastigheters årsstämma kommer äga rum i Stockholm den 22 april 2022.

Extra bolagsstämma 2021

Vid Specialfastigheters extra bolagsstämma, som hölls digitalt onsdagen den 6 oktober 2021, valdes Peter Blomqvist in som ny ledamot och ägarens representant i Specialfastigheters styrelse.

Årsstämma 2021

Specialfastigheters årsstämma 2021 hölls digitalt den 20 april. Vid stämman valdes Sanela Ovcina in som ny styrelseledamot. Hon efterträder Carin Götblad som suttit i styrelsen sedan 2013 och inte ställde upp för omval. Samtliga övriga styrelseledamöter omvaldes och Eva Landén fortsätter som styrelsens ordförande.

Se vår vd Åsa Hedenberg berätta kort om året 2020 i filmen ovan.