Pressmeddelanden

År

 • Standard & Poor’s bekräftar vårt höga kreditbetyg AA+

  Kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s har den 19 december bekräftat Specialfastigheters rating AA+, ett kreditbetyg vi är ensamma om bland svenska fastighetsbolag.
 • Specialfastigheter emitterar 4,5-årigt obligationslån

  Specialfastigheter Sverige AB lånar 300 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program. Ett obligationslån om 300 Mkr utbetalas den 23 november 2018 med återbetalningsdag den 23 maj 2023. Obligationslånet löper ...
 • Fortsatt starkt förvaltningsresultat i vår delårsrapport

  Förvaltningsresultatet har stigit med 8 procent och uppgår till 1 075 Mkr (995 Mkr). Marknadsvärdet har sedan årsskiftet ökat med drygt 1,2 miljarder kronor till 26 213 Mkr (25 002 Mkr).
 • Vi emitterar 20-årigt obligationslån om 300 miljoner kronor

  Specialfastigheter Sverige AB lånar 300 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program. Ett obligationslån om 300 Mkr utbetalas den 11 oktober 2018 med återbetalningsdag den 11 oktober 2038. Obligationslånet löp...
 • Halvårsrapport 2018: Stärkt förvaltningsresultat och högre marknadsvärde

  Specialfastigheters förvaltningsresultat har stigit med 9 procent och uppgår till 701 Mkr (673 Mkr). Marknadsvärdet har sedan årsskiftet ökat med drygt 900 Mkr till 25 935 Mkr (25 002 Mkr). Periodens resultat uppgick till 1 107 Mkr (489 Mkr...
 • Specialfastigheter emitterar 30-årigt obligationslån

  Specialfastigheter Sverige AB lånar 250 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program.
 • Stabil utveckling med resurser för ytterligare tillväxt

  Specialfastigheters delårsrapport Q1 2018: Kvartalets resultat om 230 Mkr har ökat jämfört med förra årets resultat för första kvartalet (182) Mkr, och ökade hyresintäkter om 512 Mkr (476 Mkr) leder till förbättrat driftöverskott.
 • Nya ledamöter och ny ordförande
  i styrelsen

  Årsstämman i Specialfastigheter Sverige AB (publ) ägde rum den 17 april i Stockholm. Två nya ledamöter valdes in i styrelsen: Åsa Wirén, senior rådgivare på Bonnier AB, samt Erik Tranaeus som under det senaste året varit adjungerad som ägar...
 • Första spadtaget för SiS nya ungdomshem i Hässleholm

  I strålande solsken togs idag det första spadtaget för SiS (Statens institutionsstyrelse) nya ungdomshem i Hässleholm. Den befintliga anläggningen kommer att byggas om och till med cirka 8500 kvm och platserna ökar därmed från dagens 18 til...
 • Ägaren föreslår ny styrelseordförande

  Till Specialfastigheters bolagsstämma föreslår ägaren att nuvarande styrelsemedlem Eva Landén utses till ordförande för bolagets styrelse. Hon efterträder Bo Lundgren som inte ställer upp för omval.
 • Specialfastigheter publicerar årsredovisning för 2017

  Årets resultat efter skatt ökade till 1 719 (1 638) Mkr, till stor del på grund av ökade hyresintäkter genom förvärv och omförhandlade avtal. Verksamheten är mycket stabil och vi ser en fortsatt ökad efterfrågan på säkerhetsfastigheter.
 • Bokslutskommuniké 2017: Stabilt resultat och grön finansiering

  Idag publicerade vi vår bokslutskommuniké för 2017 och kan glädjas över ännu ett stabilt resultat. Intäkterna för helåret blev drygt 2 miljarder, resultat efter skatt 1,7 miljarder och fastigheterna värderas vid årsskiftet till 25 miljarder...
 • Specialfastigheter fastighetsutvecklar i Värnamo

  Vi har förvärvat två vård- och omsorgsfastigheter i Värnamo av Region Jönköpings län. Planen är att bygga ut Fortunagården för kunden Statens institutionsstyrelse (SiS) som har behov av att utöka verksamheten för missbruksvård.